Nau mai haere mai

He kupu tohutohu, Ngā Tātai Pūmanawa arā atu anō

Kimi tautoko, pārongo me ngā paraha e tautoko ai i a koe ki te whiriwhiri i ngā mahi te haere ake nei ki tō umanga, ka kimi rānei he mahi māu.